Företaget PSG Capital AB
PSG Capital bildades 2008 och erhöll i juni 2009 av Finansinspektionen tillstånd att bedriva fondverksamhet. I december 2014 erhöll bolaget av Finansinspektionen tillstånd att bedriva förvaltning enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. PSG Capital AB ägs av Emil Ahlberg, Mikael Gunnarsson och Richard Hellekant. PSG Capital förvaltar fonden PSG Micro Cap (namnändrad från PSG Small Cap 2015-10-29).


PSG Capitals styrelse

Anna Hesselman är styrelseordförande i PSG Capital. Anna Hesselman var anställd vid Öhrlings Revisionsbyrå 1979-2013 och delägare i PricewaterhouseCoopers (PwC) 1997-2013, samt auktoriserad revisor 1984-2013 och licensierad finansiell revisor 2009-2013. Hon har arbetat som revisor i framförallt stora internationella svenska bolag samt finansiella verksamheter såsom AP-fonderna, Alecta och Sirius Reinsurance. Anna Hesselman har även ansvarat för Corporate treasuryrådgivning inom PwC 2005-2008 och varit styrelseledamot i PwC 2008-2013. Hon har under 2014 arbetat som konsult åt styrelsen i Nordax Bank AB, är styrelseordförande i St Eriks Vårdcentral AB från och med 2014, samt styrelseledamot i Första AP fonden från 2015. Hon har inga övriga uppdrag och ägarintressen i andra företag inom den finansiella sektorn eller i aktiemarknadsbolag. Anna Hesselman har en ekonomie licentiatexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Björn Fernström är styrelseledamot i PSG Capital. Björn Fernström var internrevisor på Ericsson 1975-1976. Han var anställd på Ernst & Young 1976-2009, samt auktoriserad revisor 1980-2009 och delägare i revisionsbyrån från 1985. Björn Fernström har arbetat som revisor företrädesvis i börsnoterade bolag inom olika branscher såsom Saab AB, Munters AB, OMX AB, Nordnet AB, Skandia AB samt bolag/organisationer som Öhmankoncernen, Alfred Berg, AMF, IF och Sveriges Aktiespararnas Riksförbund. Efter avslutad anställning på Ernst & Young 2009 har han haft uppdrag som styrelseledamot i en rad olika bolag. Nuvarande uppdrag utgörs av Skandia Investment AB, Alltele AB och Aktiebolaget för Varubelåning. Han har inga övriga uppdrag och ägarintressen i andra företag inom den finansiella sektorn eller aktiemarknadsbolag. Björn Fernström har en ekonomexamen från Stockholms Universitet.

Mikael Gunnarsson är styrelseledamot i PSG Capital. Mikael Gunnarsson (vice VD) är en av PSG Capitals grundare och huvudägare. Mikael Gunnarsson har drygt 25 års erfarenhet från arbete i den finansiella sektorn. Han har perioden 2003-2008 huvudsakligen arbetat med egna investeringar. Under åren 1992-2003 var Mikael Gunnarsson verksam på Carnegie Investment Banking, bl.a. som ansvarig för värderingsfrågor inom corporate finance-området. Dessförinnan, åren 1986-1991, på Öhman Fondkommission som aktieanalytiker. Studier i ekonomi på Handelshögskolan i Stockholm under åren 1984-1988.


PSG Capital AB   |   Birger Jarlsgatan 2   |   114 34 Stockholm