Medarbetare
Richard Hellekant (VD) är en av PSG Capitals grundare och huvudägare. Richard Hellekant har 18 års erfarenhet från arbete i den finansiella sektorn. Han kommer närmast från en position som partner och investeringsansvarig på det nordiska riskkapitalbolaget Provider Venture Partners AB (2005-2008). Dessförinnan arbetade Richard Hellekant på Carnegie Investment Banking (1996-2004) där han var projektledare för corporate finance-relaterade uppdrag. Under perioden 2001-2003 arbetade Richard Hellekant för Carnegie i Danmark. Han är styrelseledamot i Eurocon Consulting AB. Richard Hellekant har en M.Sc. från Handelshögskolan i Stockholm.

Emil Ahlberg (vice VD) är en av PSG Capitals grundare och huvudägare. Emil Ahlberg har 14 års erfarenhet från arbete i den finansiella sektorn. Han kommer närmast från en position som Investment Manager på det nordiska riskkapitalbolaget Provider Venture Partners AB (2004-2008). Dessförinnan arbetade Emil Ahlberg på Investor Growth Capital, Inc., ett helägt dotterbolag till investmentbolaget Investor AB, (2000-2004) där han var Associate och huvudsakligen verksam med investeringar på den amerikanska marknaden vid kontoren i Palo Alto och New York. Han är styrelseledamot i 2E Group AB. Emil Ahlberg har en M.Sc. från Stanford University, USA, och en M.Sc. från Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg.

Mikael Gunnarsson är ansvarig förvaltare för fonden PSG Micro Cap och en av PSG Capitals grundare och huvudägare. Mikael Gunnarsson har cirka 30 års erfarenhet från arbete i den finansiella sektorn. Han har perioden 2003-2008 huvudsakligen arbetat med egna investeringar. Under åren 1992-2003 var Mikael Gunnarsson verksam på Carnegie Investment Banking, bl.a. som ansvarig för värderingsfrågor inom corporate finance-området. Dessförinnan, åren 1986-1991, på Öhman Fondkommission som aktieanalytiker. Studier i ekonomi på Handelshögskolan i Stockholm under åren 1984-1988.


Riskhantering

Lars Ekholmer är ansvarig för den fasta funktionen för riskhantering. Lars Ekholmer är deltidsanställd i Bolaget. Lars Ekholmer är grundare av Kamerala Kontoret AB, numera ägt av Fortner AB, där Lars Ekholmer är delägare och deltidsanställd. Lars Ekholmer har tidigare arbetat som auktoriserad revisor på Ernst & Young AB med uppdrag inom den finansiella sektorn för bolag såsom SPP, Trygg Hansa, AMF, SEB och Arkitekternas Pensionskassa. Lars Ekholmer har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.


PSG Capital AB   |   Birger Jarlsgatan 2   |   114 34 Stockholm