Investeringsfilosofi
PSG Capital tillämpar en strukturerad investeringsprocess. Förvaltningen sker genom en aktiv ägarroll och med ett långsiktigt investeringsperspektiv.

Strukturerad investeringsprocess
PSG Capital arbetar med en stringent urvalsprocess för att identifiera potentiella portföljbolag. Omfattande analys av företag och dess förutsättningar görs i syfte att skapa en god förståelse för det tilltänkta portföljbolaget och dess långsiktiga avkastningsförmåga.

Aktiv ägarroll
Förvaltarna har en bakgrund inom aktie- och företagsanalys, företagsrådgivning och företagsutveckling. Med en god förståelse för portföljbolagen och relevant erfarenhet avser PSG Capital utöva en aktiv ägarroll i en kontinuerlig dialog med företagets ledning, styrelse och övriga ägare.

LÃ¥ngsiktigt investeringsperspektiv
PSG Capital har ett långsiktigt investeringsperspektiv. En plan för portföljbolagets långsiktiga utveckling är en central del av PSG Capitals investeringsbeslutsunderlag och ligger till grund för PSG Capitals aktiva ägarroll.


PSG Capital AB   |   Birger Jarlsgatan 2   |   114 34 Stockholm